PAVA Fabriksgaranti er det ekstra plus

Flg. punkter skal være overholdt for at opnå dækning fra PAVA Garanti A/S i forbindelse med bilens Fabriksgaranti:

  • Bliver en ellers berettiget reklamation om gennemtæring afvist af forhandler/importør, og er afslaget begrundet i den udførte PAVA-rustbeskyttelse, tager PAVA Garanti A/S over og dækker i henhold til fabrikkens garantibestemmelser og inden for bilens egen garantiperiode. Eneste betingelse er, at afslag fra forhandler og bilimportør skal være skriftligt.
  • PAVA Garanti A/S dækker kun for den registrerede ejer.
  • Registreret ejer skal forevise original registreringsattest til PAVA Garanti A/S.
  • Det skal kunne dokumenteres via faktura, at der er udført en PAVA rustbeskyttelse.
  • Det skal sandsynliggøres, at den udførte PAVA rustbeskyttelse er skyld i den skade, der ønskes repareret for PAVA Garanti A/S's regning.
  • PAVA Garanti A/S yder ikke erstatning til personer / juridiske personer, der driver servicevirksomhed i autobranchen.
  • Reparationer af den omtalte skade må kun udføres af en af PAVA Garanti A/S udpeget reparatør, og PAVA Garanti A/S skal afgive skriftlig godkendelse inden reparation.
  • Propper i de af PAVA Centret borede huller skal udskiftes med et interval på 24 måneder i henhold til den altid gældende vejledning. Det er bilejerens ansvar at dokumentere udskiftningen af propperne.

Som bilejer er du normalt dækket af bilens fabriksgaranti i hele garantiperioden, hvis der sker en rustgennemtæring – også efter en PAVA rustbeskyttelse. Enkelte bilmærkers rustgaranti omfatter kun lakerede flader, hvilket bl.a. indebærer at undervognen ikke er omfattet af bilens garanti.

På alle biler der markedsføres i Danmark, yder leverandøren en garanti mod gennemtæring af bilens karosseri og undervogn - en garanti der ofte ( eller altid ) omtales som rustgaranti.

Netop anvendelsen af ordet rustgaranti bestyder at bilejeren opfatter fabriksgarantien som en garanti for at der ikke opstår rust nogen steder på karosseri og undervogn i den tid som garantien løber.

Virkeligheden er dog en helt anden.

Det er vigtigt at bilejeren læser de til garantien knyttede betingelser - betingelser hvor der netop står at garantien kun dækker gennemtæring af karosseri og undervogn - altså en tilstand hvor stålpladen er gennembrudt indefra.
En gennemtæring der er startet ved et stenslag i bilens lak, vil således ikke være dækket af garantien, idet denne skade opstår udefra.

På enkelte bilmærker er garantien mod gennemtæring begrænset til den lakerede del af bilen - altså ingen dækning af undervognens vigtige dele.

I teorien, ja - men virkeligheden er en anden!

De fleste biler er for dårligt beskyttet fra fabrikkernes side, og derfor begynder rustdannelsen, så snart bilen udsættes for det fugtige, danske klima. Mange biler når at ruste betragteligt inden garantiperioden udløber, men garantien får som regel ingen effekt, så længe der ikke er tale om egentlige gennemtæringer.

Hvis 10 års fabriksgaranti betyder, at bilejeren venter i 10 år med supplerende rustbeskyttelse, så holder bilerne i kortere tid, end hvis efterbehandlingen blev påbegyndt efter 6 år. Derfor kan 10 års rustgaranti være en farlig sovepude.

Bilen holder længst, hvis efterbehandlingen mod rust iværksættes, mens bilen stadig er ny.